7.930.000
7.290.000

Hệ Thống Rửa Kính Nhà Cao Tầng

Hệ thống lau kính dùng motor điện Italia GreenTube GTE

125.000.000
165.000.000

Máy Hút Bụi Và Dọn Nội Thất

Máy chà sàn liên hợp Eureka E36 B

68.800.000

Máy Hút Bụi Và Dọn Nội Thất

Máy chà sàn liên hợp IPC CT15 C 35

41.506.000

Máy Hút Bụi Và Dọn Nội Thất

Máy chà sàn liên hợp IPC CT40 B 50

108.100.000
21.000.000
40.331.250