Hệ Thống Rửa Kính Nhà Cao Tầng

Hệ thống lau kính dùng motor điện Italia GreenTube GTE

125.000.000
165.000.000

Hệ Thống Rửa Kính Nhà Cao Tầng

Tay Inox gắn trần cho rửa xe DDP

48.800.000

Hệ Thống Rửa Kính Nhà Cao Tầng

Thiết bị làm sạch mái nhà DR-520

45.200.000